Blog

Detekce ukončení cyklu spotřebiče pomocí Loxone Smart Socket Air

Každý tu situaci známe. Pustíme pračku, sušičku nebo myčku a již se nestaráme o to kdy skončí cyklus praní, sušení nebo mytí nádobí, zejména pokud máme spotřebič mimo náš dosah. Proto je užitečné, když dokážeme ukončení cyklu spotřebiče správně detekovat. Na příkladu ukáži jak jednoduše pomocí Loxone Smart Socket Air zdetekujeme ukončení běhu cyklu pračky. Obdobně lze funkce modifikovat i pro jiné spotřebiče. Součástí programu je počítání cyklů, měření spotřeby a doby provozu spotřebiče. Loxone Smart Socket Air je dálkově ovládaná zásuvka, která slouží také jako elektroměr, případně teploměr. V našem příkladu sledujeme Výkon přístroje (P) a z něj pak dokážeme určit ukončení běhu cyklu spotřebiče. Funkcí bloku „Prahový přepínač“ je se zapnout nebo vypnout v závislosti na překročení prahových hodnot. V mém případě se blok „Tlačítkový přepínač“ zapne při dosažení 15W a vypne když klesne hodnota pod 11W. Tyto hodnoty se musí vysledovat za chodu konkrétního spotřebiče. Ty pak mohu měnit v aplikaci, viz můj příklad nebo je rovnou vložit do bloku „Prahový přepínač“, což se jeví jako vhodnější způsob, když j...

Automatické zavírání garážových vrat

V tomto blogu se budu věnovat návrhům řešení inteligentních funkcí v domě v prostředí Loxone. Ukážu několik praktických tipů, v oblastech které se v praxi často vyskytují. Budu rád za zpětnou vazbu, případně za jakékoliv návrhy ke zlepšení. Předpokladem je základní znalost Loxone Configu. Pod článkem najdete odkaz na vzorový config ke stažení. V prvním článku se věnuji tomu, jak naprogramovat automatické zavření garážových vrat, což je zřejmě jedna z nejpraktičtějších a často využívaných funkcí inteligentního domu. Obdobně lze tuto funkci využít i pro pojezdovou bránu nebo jiný typ brány s elektrickým pohonem. Úkolem je, aby systém automaticky zavřel garážová vrata po uplynutí předem nastaveného času (Čas autozavření). Předpokládám, že do systému mám připojený magnetický kontakt, který ukazuje stav zavřených garážových vrat. Po uplynutí času, vygeneruji impuls, který zašlu na blok „Brána“, jež se běžně používá pro ovládání garážových vrata nebo brány. Ačkoliv existuje více způsobů jak tuto funkci naprogramovat, mně se osvědčil následující postup. Principiálně využiji blok „Zdroj impulsů...

2 položek celkem