Projekt inteligentní elektroinstalace

Projekt%20inteligentn%C3%AD%20elektroinstalace

 

 
5 kroků pro zpracování projektu inteligentní domácnosti

1. Specifikace funkcí inteligentního domu


Specifikace funkcí inteligentního domu Loxone
Prvním krokem je návrh funkcí inteligentního domu. Během několika schůzek vás podrobně seznámíme se všemi možnostmi, které inteligentní dům nabízí. Sami v takovém domě bydlíme a neustále pracujeme na vylepšení funkcí inteligentního domu. Podle vašich požadavků projdeme všechny oblasti, ve kterých se inteligentní dům může uplatnit (Osvětlení, Vytápění, Zabezpečení, Stínění, Multimédia, Přístupy do domu a podobně).

Na základě vašich představ a našich zkušeností sepíšeme podrobnou specifikaci s popisem jed notlivých funkcí. Z toho vyjdeme při návrhu konkrétního technického řešení.

Trvání: 1-3 týdny  carecky-3-pod-navrh

2. Půdorysné zakreslení prvků inteligentní elektroinstalace


Půdorysné zakreslení prvků elektroinstalace Loxone
Když je přesně vyspecifikováno jaké funkce má inteligentní dům plnit, připravíme technický výkres inteligentní elektroinstalace, kam zakreslíme všechny inteligentní prvky.

Zároveň navrhneme vhodné technické řešení i způsob jakým zaintegrujeme technologie třetích stran, jakými jsou například světla, topení, brány, žaluzie, klimatizace, rekuperace a podobně.

Čím jasnější je návrh interiérů, tím lepší technický výkres lze připravit.

Trvání: 2-4 týdny carecky-4-pod-navrh

 

  

3. Rozpočet inteligentní elektroinstalace & rozvaděče


Rozpočet inteligentní elektroinstalace Loxone
Přesný rozpočet inteligentní domácnosti lze vypracovat až když známe popis všech funkcí a byl vypracován technický výkres inteligentní elektroinstalace. V opačném případě by se jednalo jen o předběžný odhad, který se může od reality značně lišit.

Trvání: 1 týden carecky-1-pod-navrh

4. Kabelová kniha


Kabelová kniha Loxone Elektroinstalace
Ať už celou zakázku realizujeme my nebo kabelové rozvody provede jiný elektrikář, vždy je vhodné postupovat podle podrobně zpracované kabelové knihy, kde se zaznamená vše o typech použitých kabelů.

Kabeláž je páteří inteligentní elektroinstalace a tak by se na ní nemělo šetřit. Na rozdíl od koncového prvku, který lze časem vyměnit, výměna kabelu již zpravidla možná není. Proto vždy dbáme, aby se použil vhodný kabel v závislosti na typu prvku, jeho vzdálenosti od rozvaděče. Zvažujeme též budoucí rozšiřitelnosti s ohledem na případný upgrade systému.

Každý kabel musí být správně popsaný, aby se v tom vyznal kdokoliv další. V opačném případě se velmi znesnadňuje možnost rozšíření, změny či opravy systému.

Vše se průběžně zaznamenává v technické dokumentaci.

Trvání: 1-2 týdny carecky-2-pod-navrh

  

5. Technický výkres rozvaděče


Technický výkres rozvaděče
Více v samostatné sekci Výroba rozvaděče.

Trvání: 1-2 týdny carecky-2-pod-navrh

Zpět do obchodu