Projekt a výroba rozvaděče

Srdcem chytrého domu je rozvaděč, kde jsou zakončeny kabely z celého domu. Rozvaděč se vyrábí podle předem zpracovaného projektu roz- vaděče, který určí rozložení prvků v rozvodnici, oteplení rozvodnice, zkratovou odolnost, krytí a podobně. Technický výkres rozvaděče zpracujeme jakmile máme dokončenou kabelovou knihu. Velikost rozvaděče, jeho hloubku a prostor v rozvodnici určují osazené systémové prvky, velikost projektu a počet zakončených kabelů.

 

 

Rozdělení rozvaděče


Rozdělení rozvaděče Loxone
Elektrický rozvaděč je rozdělen na více sekcí, tak aby se oddělily jističe, zdroje napájení, zálohování a systémové Loxone prvky. Správné rozvržení zajistí, že slaboproudé a silnoproudé kabely nepovedou společně.

Samozřejmě se počítá s rezervou do budoucnosti, cca 20%. Některé projekty vyžadují větší počet rozvaděčů s ohledem na trasy kabelů a jejich vzdálenost. Při projektování rozvaděče klademe důraz na logické uspořádání, využíváme proto výhradně kvalitní systémové svorky na DIN lištu a vyvazovací panely.

Příslušenství rozvaděče


Příslušenství Loxone rozvaděče
Při sestavování rozvaděče a osazování modulovými přístroji využíváme k tomu určené příslušenství, jakým jsou např. pomocné kontakty, proudová relé, elektroměry, a podobně.

Standardně instalujeme svorky s „push in“ technologií, která zrychluje montáž a není je nutno pravidelně dotahovat. Dále používáme vícepatrové svorky, kde je ukončen celý kabel v jednom „místě“ a šetří tak prostor v rozvaděči. Vydrátování rozvaděče provádíme pomocí vylamovacích žlabů, které zpřehledňují instalaci v rozvodnici.
 

  

Zpět do obchodu