Automatické zavírání garážových vrat

V tomto blogu se budu věnovat návrhům řešení inteligentních funkcí v domě v prostředí Loxone. Ukážu několik praktických tipů, v oblastech které se v praxi často vyskytují. Budu rád za zpětnou vazbu, případně za jakékoliv návrhy ke zlepšení. Předpokladem je základní znalost Loxone Configu. Pod článkem najdete odkaz na vzorový config ke stažení.

V prvním článku se věnuji tomu, jak naprogramovat automatické zavření garážových vrat, což je zřejmě jedna z nejpraktičtějších a často využívaných funkcí inteligentního domu. Obdobně lze tuto funkci využít i pro pojezdovou bránu nebo jiný typ brány s elektrickým pohonem.

Úkolem je, aby systém automaticky zavřel garážová vrata po uplynutí předem nastaveného času (Čas autozavření). Předpokládám, že do systému mám připojený magnetický kontakt, který ukazuje stav zavřených garážových vrat. Po uplynutí času, vygeneruji impuls, který zašlu na blok „Brána“, jež se běžně používá pro ovládání garážových vrata nebo brány. Ačkoliv existuje více způsobů jak tuto funkci naprogramovat, mně se osvědčil následující postup.
 
Principiálně využiji blok „Zdroj impulsů“, který generuje krátký impuls po uplynutí nastaveného času TL (vteřiny). K jeho aktivaci dojde rozpojením magnetu (logická 0). Čas autozavření je virtuální vstup, tedy hodnota, kterou si uživatel nastaví v Loxone aplikaci, a je udaná v minutách. Tu dále připojím k bloku vzorec, kde ji převedu na vteřiny a k výsledku přidám 2 vteřiny (to proto, aby každý další impuls přišel, až když projde původní zpožděný impuls blokem „Zpoždění impulsu“).

Obsah bloku vzorec:

Obrázek1

 

Po 2 minutách od otevření brány projde první impuls a dojde k prvnímu pokusu o uzavření garážových vrat.

Obrázek2

Rozpojením magnetu se vygeneruje impuls, který putuje do bloku „Zpoždění impulsu“, jež po 2 minutách pošle impuls do bloku „AND“ přes který projde dále jen když je funkce Automatického zavírání povolena v aplikaci a když vrata nebyla mezitím zavřena. Obecně platí, že výstup na bloku AND je aktivní jen když jsou všechny vstupy aktivní. Kroužek u druhého vstupu „I2“ značí negaci, tedy vstup je aktivní právě tehdy, když je výstup z magnetu 0 (vrata otevřena).

Obrázek4

Přivedením impulsu pohybu na vstup R bloku „Zpoždění impulsu“ zamezím vygenerování impulsu na výstupu. To proto, aby v případě pohybu v garáži zůstala vrata otevřena. Jakmile nepřijde informace o pohybu, impuls projde a vrata se zavřou.

Čas po kterém má dojít k automatickému zavření je modifikován značkou „korekce dle teploty“, který se mění v závislosti na venkovní teplotě. Tato funkce krátí čas zavření na 1/3 pro případ kdy klesne venkovní teplota pod 5 stupnů celsia, tak zabráním zbytečnému úniku tepla. Blok analogové paměti umístí na výstup buď hodnotu 60 a nebo její 1/3 tedy hodnotu 20. Tím zajistím zkrácení času zavření.Obrázek5

V případě třetího neúspěšného pokusu o zavření garážových vrat zašlu „Oznámení“ na mobilní telefon. Využiji k tomu znovu blok „Zpoždění impulsu“, který zpozdí impuls o dobu, než dojde k úplnému zavření garážových vrat. Tu je třeba do bloku zadat manuálně. Výsledný impuls pošlu na blok „Čítač“, který každým impulsem zvýší hodnotu o 1. Tím dochází k počítání pokusů o zavření. Pak se rozhodne, zda byla vrata zavřena (blok AND) a když je výstup aktivní, zresetuji hodnotu „Čítače“. Výstup čítače Q je aktivní při dosažení 3 pokusů o neúspěšné zavření garážových vrat, čímž dojde k odeslání Oznámení.

Obrázek6

Nastavení parametrů bloku Čítače:
Obrázek7

V praxi využívám podobnou logiku i pro elektricky ovládanou pojezdovou bránu. Logiku okolo automatického zavírání vrat lze rozšířit o funkce trvalého otevření (tzv. FIX brány), pro případ, že v garáži pracujeme a chceme udržet vrata otevřena nebo třeba o hlasový výstup oznámení o neúspěšném zavření, který dům sám řekne (tzv. TEXT TO SPEECH). Hlasová zpětná vazba je funkce MusicServeru, kterou má Loxone na velmi vysoké úrovni. V současné době je dostupná i čeština a je velmi dobrá. Možnosti jsou skoro neomezené a v praxi se liší projekt od projektu. Ale o tom někdy příště.

Drobné upozornění na závěr. V režimu simulace nemusí program fungovat stejně, jako když ho nahrajete přímo do Miniserveru. Například: když testujete správnou funkčnost programu v režimu simulace, zjistíte, že první impuls ze „Zdroj impulsů“ do bloku „Zpoždění impulsu“ nepřijde. Je to proto, že v simulaci chybí náběžná hrana impulsu. Stačí ale přidat blok detekce hran, tím se pošle impuls po sestupné hraně, který se objeví i v simulaci a vše funguje správně. Jinak je ale tento blok nadbytečný, protože v reálném provozu náběžná hrana nechybí.

Obrázek3

 

Obrazový náhled celého řešení:

Obrázek8

Zde si stáhněte vzorový soubor Loxone Config:

Automatické zavírání garážových vrat

 

Autor článku: Patrick Kolář, společnost InLiving s.r.o.

 

Zpět do obchodu