Detekce ukončení cyklu spotřebiče pomocí Loxone Smart Socket Air

Každý tu situaci známe. Pustíme pračku, sušičku nebo myčku a již se nestaráme o to kdy skončí cyklus praní, sušení nebo mytí nádobí, zejména pokud máme spotřebič mimo náš dosah. Proto je užitečné, když dokážeme ukončení cyklu spotřebiče správně detekovat.
 
Na příkladu ukáži jak jednoduše pomocí Loxone Smart Socket Air zdetekujeme ukončení běhu cyklu pračky. Obdobně lze funkce modifikovat i pro jiné spotřebiče. Součástí programu je počítání cyklů, měření spotřeby a doby provozu spotřebiče.

detekce-obr1

Loxone Smart Socket Air je dálkově ovládaná zásuvka, která slouží také jako elektroměr, případně teploměr. V našem příkladu sledujeme Výkon přístroje (P) a z něj pak dokážeme určit ukončení běhu cyklu spotřebiče. Funkcí bloku „Prahový přepínač“ je se zapnout nebo vypnout v závislosti na překročení prahových hodnot. V mém případě se blok „Tlačítkový přepínač“ zapne při dosažení 15W a vypne když klesne hodnota pod 11W. Tyto hodnoty se musí vysledovat za chodu konkrétního spotřebiče. Ty pak mohu měnit v aplikaci, viz můj příklad nebo je rovnou vložit do bloku „Prahový přepínač“, což se jeví jako vhodnější způsob, když je budu pro konkrétní přístroj nastavovat pouze jednou. Čím méně hodnot v Loxone aplikaci vizualizuji, tím bude pro uživatele přehlednější.
 
Nejdůležitějším je blok „Klouzavý průměr“, který se využívá pro stanovení průměru z hodnot rozložených v čase. V našem případě se na výstupu bloku ukazuje průměrná hodnota výkonu měřený v posledních dvou minutách (počítá průměr z 60 hodnot, každé dvě vteřiny, tedy celkově  120 vteřin, viz obrázek níže).

detekce-obr2

Blok „klouzavý průměr“ odfiltruje krátký (cca několik vteřin) pokles výkonu pod prahovou hodnotu. Jinými slovy, krátce může výkon spotřebiče klesnou pod prahovou hodnotu i během běhu cyklu, ale díky klouzavému průměru se tento rychlý pokles na vstup „Prahového přepínače“ nepřenese. Samozřejmě to má za následek, že i ukončení cyklu se může o pár sekund posunout, což v praxi ničemu nevadí. Změnou parametrů můžete snížit nebo naopak zvýšit citlivost na rychlou změnu vstupní hodnoty.
 
Někdo může vypozorovat, že jeho spotřebič vykazuje při chodu lineární průběh nárůstu i poklesu výkonu a pak lze klouzavý průměr v klidu vyřadit. Moje pračka Miele je nabitá elektronikou a tak její výkon během cyklu hodně kolísá. Zde bych si bez klouzavého průměru, eliminujícího rychlé poklesy, nevystačil.
 
Po skončení cyklu praní spadne výkon pračky pod nastavenou hodnotu Voff. „Prahový přepínač“ vypne (podobně funguje nový blok „Detekce hran“) a tím přijde impuls po sestupné hraně na výstupu Qoff. Do bloku statusu jsem vložil text notifikace, který zasílám na mobil nebo využiji Music serveru, jež převede tento text na řeč za pomoci funkce TTS „TEXT TO SPEACH“. Osobně je mi příjemnější hlasové upozornění z reproduktoru v místnosti, než notifikaci na mobilu. V nějakém dalším příkladu ukáži jak řeším TTS v Loxone Music serveru.

detekce-obr3

Signál ukončení cyklu dále přivedu na blok „Čítač“, jež počítá počet cyklů, a ty následně vizualizuji v Loxone aplikaci díky Virtuálnímu statusu.
 
Na stejné stránce v Loxone configu využiji bloky „Měření spotřeby“ a „Doby provozu“. Na vstup bloku přivedu aktuální spotřebu a výkon spotřebiče. Výstup AQp ukazuje aktuální výkon. I zde eliminuji případný krátký pokles výkonu a to za pomoci bloku „Zpoždění vypnutí“, který nereaguje na pokles hodnoty jež bude kratší než 3 vteřiny. Nakonec zapojím relé zásuvky na blok „Vypínače“ abych mohl zásuvku v případě potřeby vypnout nebo zapnout.

detekce-obr4


Obrazový náhled celého řešení:

detekce-obr5

Zde si stáhněte vzorový soubor Loxone Config:

Dokončení cyklu spotřebiče.Loxone

 

Autor článku: Patrick Kolář, společnost InLiving s.r.o.

 

Zpět do obchodu